Logo Gminnego Portalu Mieszkańca
Logo jendostki

Urząd Gminy Narewka

Białowieska 1, 17-220 Narewka

tel. 85 682 98 80
faks:
e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
WWW: https://www.narewka.pl/
Portal mapowy

Usługi

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Informacja o gruntach IR-1
Informacja o lasach IL-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Informacja o stanie czystości powietrza
Komunikat publiczny
Opłata za podatek leśny
Opłata za podatek od nieruchomości
Opłata za podatek od środków transportowych
Opłata za podatek rolny
Opłata za wodę
Przeglądanie planów zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uproszczony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uproszczony wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zapytanie do Wójta/Burmistrza
Zgłoszenie problemu
Złożenie deklaracji gospodarki odpadami. Naliczanie zobowiązania.
Powrót
Powrót na początek strony