Logo Gminnego Portalu Mieszkańca
Logo jendostki

Urząd Miejski w Michałowie

Białostocka 11, 16-050 Michałowo

tel. 85 713 17 74
faks: 85 717 90 41
e-mail: sekretariat@michalowo.eu
WWW: https://michalowo.eu
Portal mapowy

Usługi

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Informacja o gruntach IR-1
Informacja o lasach IL-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Komunikat publiczny
Opłata za podatek leśny
Opłata za podatek od nieruchomości
Opłata za podatek od środków transportowych
Opłata za podatek rolny
Przeglądanie planów zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uproszczony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uproszczony wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zapytanie do Wójta/Burmistrza
Zgłoszenie problemu
Złożenie deklaracji gospodarki odpadami. Naliczanie zobowiązania.
Powrót
Powrót na początek strony