Logo Gminnego Portalu Mieszkańca
Logo jendostki

Urząd Miejski w Zabłudowie

ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

tel. 85 71 88 100
faks:
e-mail: um@zabludow.pl
WWW: https://umzabludow.wrotapodlasia.pl/
Oceń nasze usługi

Usługi

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Informacja o gruntach IR-1
Informacja o lasach IL-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Komunikat publiczny
Opłata za podatek leśny
Opłata za podatek od nieruchomości
Opłata za podatek od środków transportowych
Opłata za podatek rolny
Zapytanie do Wójta/Burmistrza
Zgłoszenie problemu
Złożenie deklaracji gospodarki odpadami. Naliczanie zobowiązania.
Powrót
Powrót na początek strony