Logo Gminnego Portalu Mieszkańca
Logo jendostki

Urząd Gminy w Przytułach

Supska 10, 18-423 Przytuły

tel. 512 413 016
faks:
e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
WWW: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Usługi

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Informacja o gruntach IR-1
Informacja o lasach IL-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Komunikat publiczny
Opłata za podatek leśny
Opłata za podatek od nieruchomości
Opłata za podatek od środków transportowych
Opłata za podatek rolny
Zapytanie do Wójta/Burmistrza
Zgłoszenie problemu
Złożenie deklaracji gospodarki odpadami. Naliczanie zobowiązania.
Powrót
Powrót na początek strony