Logo Gminnego Portalu Mieszkańca
Logo jendostki

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275 26 27
faks:
e-mail: gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl
WWW: https://www.gmwm.pl/
Portal mapowy Oceń nasze usługi

Usługi

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja o gruntach IR-1
Informacja o lasach IL-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Opłata za podatek leśny
Opłata za podatek od nieruchomości
Opłata za podatek od środków transportowych
Opłata za podatek rolny
Wniosek o uproszczony wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Złożenie deklaracji gospodarki odpadami. Naliczanie zobowiązania.
Powrót
Powrót na początek strony