Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy

Każdy ubiegających się o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:

 • 30 zł - do 5 str.
 • 50 zł - pow. 5 str.

Tryb odwoławczy

Nie określono

Rezultat realizacji usługi

Wydanie wypisu

Etapy realizacji usługi

 1. Wypełnienie wniosku
 2. Weryfikacja wniosku
 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania

TAK

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 68 51
e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl
www: https://www.bielskpodlaski.pl

Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny

tel.: 85 68 69 200
e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
www: https://www.juchnowiec.gmina.pl/

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki

tel.: 48 86 276 31 61
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
www: https://gminarutki.pl/

Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

tel.: 85 715 80 00
e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
www: https://www.turosnkoscielna.pl/

Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel.: 86 275 26 27
e-mail: gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl
www: https://www.gmwm.pl/

Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

tel.: 86 271 46 16
e-mail: ugz@ugzambrow.pl
www: http://www.ugzambrow.pl/

Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew

tel.: 86 275 50 36
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl
www: https://www.umczyzew.pl/

Białostocka 11, 16-050 Michałowo

tel.: 85 713 17 74
e-mail: sekretariat@michalowo.eu
www: https://michalowo.eu

Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

tel.: 85 716 25 87
e-mail: sekretariat@um-monki.pl
www: https://um-monki.pl/

Główna 6, 18-210 Szepietowo

tel.: 86 30 67 300
e-mail: um@szepietowo.pl
www: https://www.szepietowo.pl

11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

tel.: 85 718 16 27
e-mail: sekretariat@umtykocin.pl
www: http://umtykocin.pl/

Powrót na początek strony