Logo Gminnego Portalu Mieszkańca
Przeglądanie planów zagospodarowania przestrzennego

Usługa pozwala na dostęp do danych przestrzennych gmin

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Usługa pozwala na weryfikację harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

Informacja o stanie czystości powietrza

Usługa pozwala na sprawdzenie jakości powietrza w najbliższej okolicy.

Komunikat publiczny

Usługa pozwala na otrzymywanie informacji dotyczących różnego rodzaju kategorii komunikatów, w tym informacje o wydarzeniach, ostrzeżenia o awariach lub alerty meteorologiczne.

Opłata za podatek leśny

Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

Opłata za podatek od nieruchomości

Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości. Sprawdź, czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.

Opłata za podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.

Opłata za wodę

Usługa Opłaty za wodę

Zapytanie do Wójta/Burmistrza

Usługa umożliwia zadanie pytania dla Wójta/Burmistrza.

Zgłoszenie problemu

Usługa umożliwia dodanie zgłoszenia związanego z nieprawidłowościami na terenie gminy.

Powrót na początek strony