Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy

Każdy ubiegających się o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:

 • 30 zł - do 5 str.
 • 50 zł - pow. 5 str.

Tryb odwoławczy

Nie określono

Rezultat realizacji usługi

Wydanie wypisu

Etapy realizacji usługi

 1. Wypełnienie wniosku
 2. Weryfikacja wniosku
 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania

TAK

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Turośń Kościelna

Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

tel.: 85 715 80 00
e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
www: https://www.turosnkoscielna.pl/

Powrót na początek strony