Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Wniosek o uproszczony wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy

Każdy ubiegających się o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Tryb odwoławczy

Nie określono

Rezultat realizacji usługi

Wydanie wyrysu

Etapy realizacji usługi

  1. Wypełnienie wniosku
  2. Weryfikacja wniosku
  3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania

  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania

TAK

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki

tel.: 48 86 276 31 61
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
www: https://gminarutki.pl/

Powrót na początek strony