Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Przeglądanie planów zagospodarowania przestrzennego

Usługa pozwala na dostęp do danych przestrzennych gmin poprzez portale mapowe.

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Turośń Kościelna

Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

tel.: 85 715 80 00
e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
www: https://www.turosnkoscielna.pl/

Powrót na początek strony